Dziekani

Zdjęcie Dziekana 
Wydziału Historyczno-Pedagogicznego
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Anna Weissbrot - Koziarska, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7401, fax: +48 77 452 7400
E-mail: dziekanhistped@uni.opole.pl
E-mail: awk@uni.opole.pl

Adres:
Wydział Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Zdjęcie Dziekana 
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
prof. dr hab. Stanisław Koziarski

Tel.: +48 77 452 7301, +48 77 452 7302, fax: +48 77 452 7303
E-mail: wpt@uni.opole.pl
E-mail: stanislaw.koziarski@uni.opole.pl

Adres:
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Zdjęcie 
Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - dr hab. Wiesław 
Szwast, prof. UO
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7200
E-mail: dz-mfi@uni.opole.pl
E-mail: szwast@math.uni.opole.pl

Adres:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Zdjęcie Dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Tel.: +48 77 452 75 00, fax: +48 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl
E-mail: piotr.stec@uni.opole.pl

Adres:
Wydział Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

Zdjęcie Dziekana Wydziału Sztuki
Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

Tel.: +48 77 4030050, fax: +48 77 4530717
E-mail: sztuka@uni.opole.pl
E-mail: lpb@uni.opole.pl

Adres:
Wydział Sztuki, ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole

.