Prof. Czesława Rosik-Dulewska z ważnymi funkcjami w PAN

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Czesława Rosik-Dulewska z ważnymi funkcjami w PAN

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2016 roku, została w ostatnich dniach powołana do pełnienia ważnych funkcji w PAN: zastępcy przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, członka Komisji Rewizyjnej PAN i członka Prezydium Oddziału PAN Katowice.  

Pani profesor jest dyrektorką Instytutu i kierowniczką Katedry Gospodarki Odpadami i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Instytucie  Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO.

Jej zainteresowania naukowe to m.in. zasady i wymogi związane z przyrodniczym zagospodarowaniem odpadów mineralnych oraz organicznych,  dobór procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów w oparciu o ich  fizyczne i chemiczne właściwości, rekultywacja biologiczna składowisk odpadów, w tym głównie energetycznych i komunalnych.

Ma w dorobku ponad 265 opublikowanych pozycji naukowych, w tym 13 monografii.

 

1
.