Projekt „Razem dla integracji” rozwija się na UO [FILM]

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Projekt „Razem dla integracji” rozwija się na UO [FILM]

Projekt „Razem dla integracji” realizowany jest wspólnie przez wojewodę opolskiego oraz Uniwersytet Opolski, a finansuje go Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Działania związane z projektem mają miejsce już od kwietnia 2018 roku, potrwają do 31 marca 2020. Projekt obejmuje szerokie spektrum przedsiewzięć wspierających integrację cudzoziemców w regionie opolskim. By ułatwić im funkcjonowanie uruchomione zostały dwa punkty informacyjno – doradcze: jeden w  Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, a drugi w ramach Centrum Partnerstwa Wschodniego UO, w domu studenckim Niechcic, pok. Nr 7.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie różnego rodzaju:

- lektoraty języka polskiego na poziomach A2, B1, B2, C1, prowadzone przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO

- porady prawne udzielane przez dra Pawła Szewczyka, adwokata specjalizującego się w prawie międzynarodowym, pracownika Wydziału Prawa i Administracji UO

- sporządzanie pisemnych uwierzytelnionych dokumentów, jak tłumaczenia obejmujące dokumenty potwierdzające wykształcenie, zdobyte umiejętności, doświadczenie (dyplomy, certyfikaty, referencje), dokumenty pozwalające na zalegalizowanie pobytu czasowego, stałego, pobyt rezydenta długoterminowego cudzoziemców i ich rodzin, poświadczenie dokumentów zdrowotnych cudzoziemców z województwa opolskiego

- szkolenia specjalistyczne dotyczące legalnego zatrudnienia i płac w Polsce, prawnych i ekonomicznych aspektów legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także lekcje dotyczące polskiej kultury i tradycji polskich, połączone z wizytami w muzeach, wyjściami do kina i teatru im. Jana Kochanowskiego oraz kurs adaptacyjny dla cudzoziemców dotyczący wartości i praw obowiązujących w Polsce. 

Oferowane wsparcie jest darmowe. Projekt cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród cudzoziemców z całego regionu opolskiego. W ciągu blisko roku działalności punktu informacyjno - doradczego na Uniwersytecie Opolskim ze wsparcia skorzystało ponad 300 osób.

Jest to już trzeci projekt realizowany przez Centrum Partnerstwa Wschodniego na Uniwersytecie Opolskim, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Ten fakt sprawił, że CPW UO stało się swoistym centrum dialogu kultur oraz wymiany doświadczeń w procesie integracji cudzoziemców w regionie opolskim. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w naszym projekcie. 

Daniil Kononenko
Centrum Partnerstwa Wschodniego
Uniwersytet Opolski

ZOBACZ FILM

 

5
5
5
5
5
.