Sukces biologów z Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sukces biologów z Uniwersytetu Opolskiego

Ukazały się dwie pierwsze prace o skuteczności, przekształceniach siedliska i zmianach kompozycji gatunkowych trzech typów siedlisk przyrodniczych. Teksty zostały opublikowane w dwóch wpływowych ekologicznych periodykach - Land Degradation and Development; IF: 7.27, 50 pkt. MNiSW oraz Applied Vegetation Science; IF: 2.33, 30 pkt. MNiSW.

Zespół, który z udziałem prof. Arkadiusza Nowaka, pracownika UO od pięciu lat prowadzi monitoring łąk, młaki i wrzosowiska w Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, wykazał istotne zmiany niektórych parametrów fizyko-chemicznych gleby oraz względną stabilizację w składzie gatunkowym przeniesionych płatów siedlisk.

Projekt rozpoczął się w 2012 roku, kiedy to zaistniała konieczność translokacji ponad 1 ha cennych przyrodniczo płatów zbiorowisk roślinnych na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, zagrożonych przez budowę drugiego pasa startowego. Zespół botaników ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego dokonał jednego z największych w historii ochrony przyrody Europy Środkowej przeniesienia z pomocą ciężkiego sprzętu całych płatów siedlisk przyrodniczych. Opracowana metoda okazała się na tyle skuteczna, że w przypadkach wyższej konieczności i braku alternatywy można ją stosować dla zachowania bogatych w gatunki łąk, młak i wrzosowisk.

Na zdjęciach: Zakładanie stałej sieci monitoringu florystycznego na translokowanych łąkach

 

2
2
.