Zjazd Delegatów Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zjazd Delegatów Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

W dniach 21-23.11.2014 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Politologii UO pod patronatem prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Marka Masnyka oraz prorektor ds. promocji i zarządzania prof. dr. hab. Wiesławy Piątkowskiej - Stepaniak, będzie organizatorem Zjazdu Delegatów Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP).
 
DFUP zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Samorządy Doktorantów innych uczelni wyższych jako obserwatorów.

Podstawowe cele realizowane przez Forum:
  • Reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi).
  • Organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych.
  • Wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów.
  • Współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce (m.in. Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Forum Uniwersytetów Polskich, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej).
Zjazd będzie zamknięty (wezmą w nim udział zgłoszeni wcześniej uczestnicy). Głównym tematem spotkania będzie organizacja studiów doktoranckich w Polsce, badanie sytuacji doktorantów, przygotowanie konferencji ogólnopolskich, opiniowanie kodeksu etyki doktorantów oraz rozporządzeń i ustaw MNiSW.

Uniwersytet Opolski jest członkiem Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich oraz Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych od 2014 r. 


.