Instytut Nauk Pedagogicznych patronem III Konkursu Polsko – Czeskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Instytut Nauk Pedagogicznych patronem III Konkursu Polsko – Czeskiego

15 lutego 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w III Konkursie Polsko-Czeskim pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów”.

Tradycyjnie konkurs zorganizowany został pod patronatem merytorycznym Instytutu Nauk Pedagogicznych UO i Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz Koła Naukowego Pedagogów UO.

Tematyka prezentacji multimedialnych nadesłanych przez uczestników była bardzo zróżnicowana. Zakres tematyczny dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej obejmował piękno i uroki czeskiego krajobrazu, czeskie miasta oraz ulubionego czeskiego bohatera filmowego lub literackiego. Uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjalnej przygotowywali prezentacje dotyczące czeskiego przemysłu, kultury ludowej oraz życia codziennego mieszkańców Czech. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli się z czesko-polskimi związkami kulturalnymi, wybranymi wydarzeniami z historii Czech oraz z Czeskimi polonofilami.

Inicjator i przewodniczący jury konkursowego prof. Zenon Jasiński uroczyście otworzył galę witając gości i zwycięzców konkursu.

Najlepszą prezentację multimedialną wśród uczestników w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI przygotowała Maja Gawrecka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu (opiekun mgr Maria Lisowska). Wśród uczniów szkół podstawowych – klas VII-VIII i III klas gimnazjalnych triumfowała Zofia Rogala – również z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu (mgr Maria Lisowska). Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Maciej Fabiańczyk z Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu (opiekun mgr Jolanta Siemeniuk). 

2
2
.