Projekt socjologii zaangażowanej LUDZIE ruszył w Instytucie Socjologii UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Projekt socjologii zaangażowanej LUDZIE ruszył w Instytucie Socjologii UO

W Instytucie Socjologii UO rozpoczyna się realizacja projektu socjologii zaangażowanej LUDZIE. - Jest to projekt badawczy, edukacyjny, społecznościowy – przekonują jego pomysłodawcy i realizatorzy.

Przedsięwzięcie ma swój profil na FB: LUDZIE Projekt socjologii zaangażowanej. 

W ramach projektu realizowane będą zadania badawcze i edukacyjne. Powstał on z inicjatywy pracowników, studentów i absolwentów socjologii, którzy chcą się rozwijać, działać i współpracować z innymi.

Po co ten projekt?

- Naszym celem jest rozwijanie kompetencji takich jak otwartość, refleksyjność, odpowiedzialność społeczna, wrażliwość, empatia i zrozumienie – mówią socjolodzy z naszej uczelni.

Jak podkreślają Uniwersytet Opolski jest miejscem debaty, krytycznej refleksji, dyskusji, kształcenia. Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego jest ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym, w którym prowadzone są badania nad zdarzeniami społecznymi o charakterze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Realizując Projekt socjologii zaangażowanej LUDZIE oraz prowadząc studia z zakresu socjologii naukowcy i ich studenci kładą nacisk na zaangażowanie ludzi i instytucji w rozwiązywanie problemów społecznych.

Dlatego tak ważne jest dla nich reagowanie na znaczące wydarzenia w przestrzeni publicznej i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem, dzięki czemu możliwe będzie budowanie atmosfery porozumienia, zrozumienia i otwartości na innych.

Na fanpage’u projektu można zobaczyć, jak zmienia się nie tylko studiowanie socjologii, ale i sama socjologia jako nauka. Będzie tam można także podejrzeć, jak wygląda uprawianie socjologii zaangażowanej „od środka”. Bo socjologia to nie tylko ankiety, jak często się o niej myśli. Fanpage ma pozwolić na przełamanie tego stereotypu pokazując socjologię od innej strony – tej zaangażowanej.

Na FB czytamy między innymi: „Od lat zajmują nas ludzie. Ciekawi, fascynuje i zastanawia nas wszystko, co związane z Ich - naszym życiem. Chcemy to poznać, wyjaśnić i zrozumieć, ale nie stojąc z boku, przyglądając się „z góry", ale będąc razem z Nimi w tym, co dla Nich ważne. To właśnie dlatego jesteśmy socjologami i socjolożkami i dlatego rozwijamy w sobie i wokół nas projekt socjologii zaangażowanej.
Na co dzień pracujemy i studiujemy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, a tutaj jesteśmy po to, żeby podzielić się naszą pracą, wiedzą i doświadczeniami”.

Dla kogo ten projekt?

Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów socjologii i innych nauk społecznych, do wszystkich zainteresowanych społecznymi kwestiami, do instytucji lokalnych i regionalnych, uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. 

.