O finansach uniwersytetów z udziałem prof. Janusza Słodczyka

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: O finansach uniwersytetów z udziałem prof. Janusza Słodczyka

W dniach 14-15 listopada odbyło się kolejne spotkanie prorektorów odpowiedzialnych za finanse 20 polskich uniwersytetów klasycznych. Uniwersytet Opolski reprezentował prorektor ds. nauki i finansów  prof. dr hab. Janusz Słodczyk. W trakcie spotkania zorganizowanego tym razem przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach omawiano aktualną sytuację finansową i spodziewany wynik finansowy w roku 2014 w każdej z uczelni m. in. w świetle ostatniego naboru na studia. Część dyskusji poświęcono formom zatrudnienia nauczycieli akademickich ze środków na badania statutowe i finansowaniu kosztów postępowań w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

.