Kolejna umowa partnerska uczelnia – szkoła

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kolejna umowa partnerska uczelnia – szkoła

2 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim - Centrum Partnerstwa Wschodniego a Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu.

Uniwersytet reprezentowała prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, a szkołę dyrektor mgr Alicja Mielniczuk. 

W trakcie spotkania w murach PSP nr 5 rozmawiano o współpracy w ramach projektu „Razem do integracji", celem którego jest pogłębienie i ułatwienie procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego. Mówiono także o objęciu szczególną opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, o współdziałaniu w projektach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno-wychowawczym, kulturalnym, sportowym, o wspólnej działalności w ramach wolontariatu na rzecz Opola oraz województwa opolskiego.

Warto zaznaczyć, że to pierwsza umowa podpisana w Opolu z Centrum Partnerstwa Wschodniego UO; dwie poprzednie zostały zawarte w 2018 roku z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku oraz Zespołem Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Jak zaznaczyła prof. Wiesława Piątkowska- Stepaniak partnerzy umowy będą wzajemnie wspierać się fachową radą i działaniem na rzecz różnych podejmowanych inicjatyw oraz wspólnie budować wizerunek placówek edukacji.  

 GALERIA ZDJĘĆ

.