Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – prosta i praktyczna

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – prosta i praktyczna

Pięć tytułów posadowionych na uruchomionej w 2018 roku platformie znalazło się w gronie wyróżnionych czasopism, które w najbliższych dwóch latach zostaną objęte finansowaniem w ramach ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych". Są to: „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, „Pogranicze : Polish Borderlands Studies”, “Studia Miejskie”, „Studia Oecumenica” oraz „Stylistyka”.

Słowo o platformie

Platformę czasopism Uniwersytetu Opolskiego uruchomiono w listopadzie 2018 r. Zadanie to powierzono do realizacji Bibliotece Głównej UO. Obecnie posadowionych jest na niej trzynaście czasopism uczelnianych, w tym:

Economic and Environmental Studies,

Family Forum,

Liturgia Sacra : Liturgia – Musica – Ars : półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki
i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Nomos & Dike

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne,

Pogranicze : Polish Borderlands Studies,

Scriptura Sacra : studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Studia et Documenta Slavica,

Studia Krytyczne / Critical Studies,

Studia Miejskie,

Studia Oecumenica,

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego,

Stylistyka.

Platforma ułatwia redakcji czasopisma zarządzanie procesem wydawniczym poprzez całkowitą jego automatyzację - od momentu przesłania tekstu, poprzez proces recenzji po publikację pliku PDF na stronie czasopisma.

Efektem wdrożenia jest również stworzenie spójnego archiwum dla wprowadzanych treści czasopism uczelnianych. Umieszczone na niej treści udostępnione są w wolnym dostępie w ramach licencji „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0” (CC-BY-NC-SA). Pozwala ona kopiować, zmieniać, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór z przywołaniem nazwiska autora pierwowzoru, jedynie w celach niekomercyjnych, na takiej samej licencji, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

W ten sposób Uniwersytet Opolski realizuje politykę otwartego dostępu, której strategiczne kierunki wyznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z międzynarodowymi standardami odnoszącymi się do publikacji naukowych.

Platformę czasopism UO znajdziesz TUTAJ

 

 

.