Mamy pełnomocniczkę rektora ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Mamy pełnomocniczkę rektora ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim

Jesteśmy kolejną już polską uczelnią, w której powołano pełnomocnika ds. równego traktowania. Pełnomocnik ma reagować zarówno w przypadku pojawienia się przejawów dyskryminacji, jak i prowadzić działania jej zapobiegające.

 - Chodzi o wszystko, co łączy się z nierównym traktowaniem ze względu na określone przesłanki, którymi są cechy prawnie chronione, a więc w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, etniczność, kolor skóry, orientacja seksualna, przekonania polityczne czy wyznanie – mówi dr Pogorzelska.

Do zadań nowo powołanej pełnomocniczki należy m.in. diagnozowanie i monitorowanie przypadków dyskryminacji i nierównego traktowania na uczelni oraz opracowanie procedury zgłaszania i reagowania  na przypadki dyskryminacji, a także promowanie na uczelni i w jej otoczeniu działań  antydyskryminacyjnych.

 - Będę się starała być na bieżąco zorientowana, czy sytuacje, o jakich mówimy zachodzą na uczelni oraz w jakiej skali – mówi dr Pogorzelska. – Każdy, kto doświadczy nierównego traktowania, zetknie się ze zjawiskiem dyskryminacji może kontaktować się ze mną osobiście lub mailowo. Będę reagować natychmiast: rozmawiać, wyjaśniać kwestię, ewentualnie nadawać sprawie formalny bieg, jeśli takie będzie życzenie osoby, która do mnie trafi. Z rozmów z innymi pełnomocnikami jednak wiem, że najczęściej chodzi po prostu o wsparcie, konsultację, rozmowę, rzadziej o formalne zajęcie się problemem.   

Pani pełnomocnik podkreśla, że ogromną część jej pracy będą stanowić działania edukacyjne, które uczuliłyby środowisko akademickie na kwestie nierównego traktowania czy dyskryminacji.

– Planuję różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty, debaty, spotkania, akcje, które będą miały na celu uwrażliwienie nas na kwestie nierównego traktowania i przypomną, że mamy na naszej uczelni bardzo różne studentki i studentów, którzy mogą być narażeni na dyskryminację i nierówne traktowanie, czego czasami w ogóle nie jesteśmy świadomi – podkreśla.

Pytana, czy akurat na naszej uczelni zaistniała potrzeba powołania pełnomocnika do spraw równego traktowania, dr Pogorzelska mówi: - Myślę, że taka osoba jest potrzebna wszędzie, bo wszędzie mamy do czynienia z dyskryminacją. A ponieważ środowisko akademickie powinno być zawsze w awangardzie przemian – to przecież należy do jego specyfiki – to i w tym wymiarze życia powinno być na czele i nieść ze sobą jasny komunikat: że nie zgadzamy się na nietolerancję, nie zgadzamy się na dyskryminację i robimy u nas wiele, by temu przeciwdziałać, by zwiększać zrozumienie dla różnorodności.

Kim jest dr Marzanna Pogorzelska? 

Dr Marzanna Pogorzelska jest laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, przyznawanej każdego roku nauczycielom w Polsce i USA, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej oraz wychowują młodzież w duchu tolerancji i praw człowieka. Dr Pogorzelska została także nagrodzona Europejską Nagrodą Tolerancji, a na jej doświadczenie składa się koordynowanie wielu projektów dotyczących problematyki międzykulturowej, w ramach których organizowała warsztaty, debaty, happeningi, spektakle i wystawy. Pełnomocniczka współpracuje z wieloma organizacjami działającymi na rzecz różnorodności społecznej w Polsce i na świecie, a na swoim koncie ma kilkadziesiąt publikacji naukowych dotyczących kwestii międzykulturowości.

Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej UO.

Dr Marzanna Pogorzelska zaprasza na konsultacje osobiste w każdy wtorek w godz. 9.00 – 9.45 w sali nr 209 w Collegium Maius przy Placu Kopernika lub do kontaktu mailowego: mpogorzelska@uni.opole.pl

   

 

 

.