Bezgranicznie zaangażowani – uniwersytety dla rozwoju pogranicza

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Bezgranicznie zaangażowani – uniwersytety dla rozwoju pogranicza

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) to forum polsko-czeskiej współpracy naukowej i edukacyjnej zrzeszające sześć uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski.

Piętnastoletni okres współpracy uczelni zrzeszonych w KRUŚ prezentuje wystawa, której celem jest wyeksponowanie najważniejszych wspólnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego w latach 2003–2017.

Tematyka uszeregowana jest w czterech kategoriach: pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, wspólne inicjatywy edukacyjne, wspieranie nowoczesnej gospodarki, bilateralne badania śląskoznawcze.

Uniwersytet Opolski reprezentują: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Instytut Slawistyki, ówczesne Samodzielna Katedra Biosystematyki, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej.

Wernisaż wystawy odbył się podczas posiedzenia KRUŚ w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, do Opola ekspozycja została sprowadzona z Opawy.

Można ją zobaczyć w budynku Collegium Maius UO, I p., naprzeciwko Sali Senatu. 

 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
.