Prof. Anna Bulanda-Pantalacci w Instytucie Sztuki UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Anna Bulanda-Pantalacci w Instytucie Sztuki UO

20 listopada o godzinie 11.00 w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego Prof. Anna Bulanda-Pantalacci z Hochschule Trier, lider i koordynator projektu Cross Border University of History and Arts (www.cross-border-network.eu ), zaprezentuje dotychczasowy dorobek i rezultaty realizacji projektu oraz omówi przyszłe działania na lata 2015/ 2016. 

Instytut Sztuki UO od roku 2009 należy do tej międzynarodowej sieci Wyższych Uczelni i Uniwersytetów działającej w Europie od 2007 roku jako Nomadic University. 
W latach 2007-2013 zostało zrealizowanych siedem projektów, w których uczestniczyło około 700 studentów z 12 krajów i 16 wyższych uczelni i uniwersytetów. Około 80 profesorów uniwersyteckich, artystów, naukowców i rzemieślników. Studenci i osoby z innych grup społecznych (osoby bezdomne, migranci, osoby ubiegające się o azyl polityczny, osoby niepełnosprawne) czynnie uczestniczyły w warsztatach naszego „otwartego uniwersytetu“. Wszystkie projekty opierały się na mechanizmie synergii sztuki i nauki, dotykały tematu migracji w aspekcie historycznym lub współczesnym.
Do dzisiejszego dnia zostało zrealizowanych siedem edycji projektu którym towarzyszyły publikacje, krótkie filmy i sympozja.   

.