Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego

Informacje w tej sprawie przekazał JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk.

 W sygnowanym przez niego piśmie czytamy:

„Informuję, że Uniwersytet Opolski otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego subwencję na rok 2019 uwzględniającą środki na zapowiadane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Ich wypłata dokonana zostanie według warunków i zasad uzgodnionych ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Opolskim.

Podwyżki wynagrodzeń zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.”

 Informacja JM Rektora

.