Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem ceremoniału akademickiego. Przybyłych gości powita rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. Promowanych będzie 36 doktorów oraz dziewięcioro doktorów habilitowanych.

W programie uroczystości z udziałem władz rektorskich i dziekańskich, rodzin i przyjaciół nowych doktorów i doktorów habilitowanych oraz ich promotorów przewidziano m.in. ślubowanie doktorów habilitowanych i wręczenie im, a także doktorom dyplomów, odśpiewanie „Gaude Mater Polonia”.

Uroczystość promocyjna odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 12.15 w Auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego przy ul. Drzymały 1a.

 

.