Dyskutowano o statusie dziecka w rodzinie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dyskutowano o statusie dziecka w rodzinie

Spotkali się na niej nie tylko wybitni teoretycy prawa, ale i osoby, które na co dzień zawodowo stykają się z problemami dotyczącymi praw dziecka, jego pozycji w rodzinie.

Konferencja odbyła się 31 maja 2019 r. w sali im. Karola Musioła. Była to trzecia już z kolei Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie”. Otworzył ją dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO prof. Piotr Stec.

W programie konferencji podzielonej na dwie sesje znalazły się tematy takie jak tożsamość dziecka i jej ochrona, pracownik socjalny wobec faktu manifestowanej przemocy domowej, dziecko jako ofiara przemocy domowej, ochrona małoletnich przed przemocą domową czy rodzina zastępcza a prawo do wychowania w rodzinie.  

Konferencję zorganizowali: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego), Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Opola.

ZOBACZ ZDJĘCIA 

.