Centrum Partnerstwa Wschodniego z wizytą promocyjną w Armenii i Mołdawii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Centrum Partnerstwa Wschodniego z wizytą promocyjną w Armenii i Mołdawii

Pracownice Centrum Partnerstwa Wschodniego mgr Iryna Nowobilska i mgr Iryna Shvets przebywały w czerwcu w Armenii i Mołdawii, w ramach wizyt promocyjnych.  

Pierwsza odbyła się w siedzibie Związku Polaków w Armenii „Polonia”. W spotkaniu wzięły udział dzieci, ale też młodzież i dorośli, którzy uczą się języka polskiego w Związku Polaków w Armenii „Polonia”, „Polonii” Giumri i w Centrum Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Briusowa.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu prezesa Związku Polaków  Liany Harutyunyan oraz nauczycielki języka polskiego skierowanej przez ORPEG do pracy w „Polonii” w Erywaniu i w Giumri Agnieszki Wasilczuk, a także lektorki z Uniwersytetu im. Briusowa Jolanty Goździk.

Na spotkaniach rozmawiano o możliwościach bezpośredniej współpracy między polonią a Uniwersytetem Opolskim.

- Naszym celem jest wypromowanie Uniwersytetu Opolskiego wśród osób pochodzenia polskiego. Co roku repatrianci oraz osoby posiadający kartę Polaka z krajów Partnerstwa Wschodniego wybierają się na polskie uczelnie w celu podjęciu nauki. Są to osoby, które bardzo dobrze władają językiem polskim, większość z nich bierze udział w programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. To bardzo zdolna młodzież i ogromnie nam zależy, by wybierała Uniwersytet Opolski jako swoją przyszłą Alma Mater - podkreśla Iryna Nowobilska, pełnomocnik prorektora do współpracy Polska - Wschód.

Kolejnym krajem, którzy odwiedziły pracownice CPW była Mołdawia. W Kiszyniowie przedstawicielki Uniwersytetu Opolskiego spotkały się z ambasadorem RP w Mołdawii panem Bartłomiejem Zdaniukiem. Na spotkaniu rozmawiano o wsparciu promocji Uniwersytetu Opolskiego przez Ambasadę RP w Mołdawii oraz przyszłej współpracy w celu wsparcia kandydatów na studia z Mołdawii.  

Dzięki pomocy ambasadora odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Polonii w siedzibie stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach. Na spotkaniu zaprezentowano ofertę studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz poruszono tematy takie, jak programy stypendialne NAWA oraz warunki podjęcia studiów dla posiadaczy karty Polaka.

W spotkaniu uczestniczyła także młodzież nie mająca pochodzenia polskiego, ale ucząca się języka polskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki polskojęzyczne na UO oraz nauka języka polskiego na naszej uczelni w ramach Językowej Szkoły Letniej oraz rocznego kursu przygotowawczego.  

W ramach swojej wizyty w Mołdawii reprezentanci Uniwersytetu odwiedzili  Wolny Międzynarodowy Uniwersytety w Mołdawii (ULIM) oraz Państwowy Uniwersytet Rolniczy. Na spotkaniach omawiano perspektywy współpracy dwustronnej. 

Niedawne wyjazdy były ostatnimi z cyklu wizyt promocyjnych Centrum Partnerstwa Wschodniego w ramach projektu „Dialog Wschodni - nowoczesna promocja Uniwersytetu Opolskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz byłych krajach radzieckich", finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego w ciągu trzech ostatnich miesięcy odwiedzili Azerbejdżan, Armenię, Gruzję, Mołdawię i Kazachstan w celu wypromowania oferty studiów Uniwersytetu Opolskiego. Udało się zorganizować wiele spotkań w szkołach z uczniami, z przedstawicielami Polonii, nawiązano też kontakty z placówkami dyplomatycznymi w tych krajach w celu rozpowszechnienia wiedzy o naszej uczelni. Niezmiernie ważne jest również pozyskanie nowych partnerów wśród uczelni wyższych, m.in. w celu wspólnego realizowania różnych projektów badawczych. 

 - Liczymy na to, że w nadchodzących latach Uniwersytet Opolski stanie się uczelnią najchętniej wybieraną wśród młodzieży zza granicy wschodniej. Nasza uczelnia ma przecież wszystkie atuty, by stać się Alma Mater dla licznej grupy cudzoziemców z krajów Programu Partnerstwa Wschodniego i nie tylko – mówi Iryna Shvets z Centrum Partnerstwa Wschodniego UO. 

 Daniil Kononenko, Centrum Partnerstwa Wschodniego UO

2
2
.