Wizyta w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wizyta w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu

Prezentacja szkoły i jej programu, zwiedzanie budynków, rozmowy o formach współpracy i wzajemnych oczekiwaniach – tak przebiegła wizyta prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu, które – mocą umowy z 3 lipca br. – Uniwersytet Opolski objął swoim patronatem.

Wizyta odbyła się 17 września 2019 r.

- Ogromnie się cieszymy dzisiejszą obecnością pani prorektor w naszej szkole – powiedział ks. Adrian Bąbelek, dyrektor DLO w Raciborzu. - Liczymy na to, że nasi uczniowie będą mogli korzystać z zajęć czy wykładów oferowanych przez Uniwersytet Opolski. Naszym zadaniem jest nie tylko dobre przygotowanie naszej młodzieży do matury, ale też wskazanie jej dalszych dróg rozwoju; jedną z nich mogą być studia na Uniwersytecie Opolskim.

- To, co nam tu dziś zaprezentowano świadczy o wielkich możliwościach tej szkoły, o jej świetnej przyszłości – powiedziała prof. Piątkowska – Stepaniak. – Myślę, że współpraca nie ograniczy się tylko do wizyt młodzieży na naszej uczelni, ale obejmie też pewne wspólne działania – dodała.    

Przypomnijmy; głównym założeniem współpracy jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów; budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym; budowanie wizerunku Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu jako szkoły, która efektywnie i wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim. 

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ

.