Umowa o współpracy UO z Zespołem Opolskich Parków krajobrazowych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa o współpracy UO z Zespołem Opolskich Parków krajobrazowych

Jak podkreślili sygnatariusze umowy – a są to rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda - formalizuje ona wieloletnią już i bardzo owocną współpracę biologów UO z doświadczonymi praktykami zarządzającymi opolskim parkami krajobrazowymi.

- Współpraca obejmuje współdziałanie w trzech obszarach: badań naukowych, dydaktyki oraz wymiaru edukacyjno – społecznego – powiedział dr Miłosz Mazur, dyrektor Instytutu Biologii UO.

- Nasza działalność jest zbieżna: my jako uczelnia, a państwo jako pracownicy parków krajobrazowych zajmujemy się m.in. ochroną zagrożonych gatunków – stwierdził prof. Masnyk. – Wzajemne wspieranie się w tej materii jest niezwykle ważne. Nasi naukowcy i studenci  zyskują pole do badań i praktycznej edukacji, państwo otrzymujecie od nas wsparcie teoretyczne i naukowe.

- Właśnie to wsparcie jest dla nas nieocenione zważywszy, że w trzech parkach krajobrazowych Opolszczyzny pracuje zaledwie 18 osób – zauważył dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda. – Jako naukowcom oddajemy państwu do dyspozycji naszą wiedzę praktyczną oraz bazę dydaktyczną i noclegową.

- Wspólne działania w zakresie objętym umową z pewnością przyniosą wiele pożytku obydwu jej stronom – zauważyła Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim.

Umowę podpisano 19 września 2019 r.     

***

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych jest jednostką budżetową województwa opolskiego. Zespół stanowią trzy parki krajobrazowe, każdy o innym typie fizyczno- geograficznym: PK „Góry Opawskie” – typ górski, PK „Góra Św. Anny” – typ wyżynny, Stobrawski PK – typ nizinny. Łącznie zajmują one blisko 8 proc. powierzchni ogólnej województwa, obejmując swym zasięgiem najcenniejsze fragmenty rodzimej przyrody.

Parki krajobrazowe to obszary chronione również ze względu na wartości historyczne i kulturowe oraz wysokie walory krajobrazowe Opolszczyzny. Dzięki nie tak wysokiemu reżimowi ochronnemu, jaki posiadają chociażby parki narodowe czy rezerwaty przyrody możliwa jest w parkach krajobrazowych pełniejsza realizacja funkcji społecznych, w tym poznawczych, kulturowych, naukowo-dydaktycznych, wychowawczych czy też turystyczno-wypoczynkowych. Jednocześnie możliwe jest tu wypełnianie funkcji gospodarczej, w tym: leśnej, rolnej, wodnej, rekreacyjnej oraz innych wymagających odpowiedniej jakości środowiska naturalnego.

 ZOBACZ FILM

8
8
8
8
8
8
8
8
.