Delegacja UO na „Kick-off Meeting” konsorcjum FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Delegacja UO na „Kick-off Meeting” konsorcjum FORTHEM

W dniach 16-18 października 2019 r. reprezentacja Uniwersytetu Opolskiego w składzie:  prorektor UO dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, dr Barbara Curyło, dr Elżbieta Szymańska-Czaplak oraz mgr Karolina Młotek uczestniczyła w Walencji (Hiszpania) w spotkaniu inaugurującym prace konsorcjum FORTHEM, powstałego w ramach projektu Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie” (więcej na temat projektu tutaj).

Bogaty czterodniowy program spotkania zgromadził kluczowych aktorów siedmiu instytucji partnerskich sojuszu: Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech, Uniwersytetu Burgundii we Francji, Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii, Uniwersytetu Opolskiego w Polsce, Uniwersytetu Palermo we Włoszech, Uniwersytetu Łotewskiego oraz Uniwersytetu w Walencji w Hiszpanii.

W czasie spotkania odbyły się sesje warsztatowe, omówiono zadania, utworzono zespoły, opracowano mechanizmy i ścieżki postępowania dla poszczególnych działań projektowych, a także wypracowano harmonogram prac w ramach tego innowacyjnego, debiutanckiego projektu centralnego Programu Erasmus+.

Spotkanie inauguracyjne konsorcjum zostało oficjalnie otwarte w drugim dniu intensywnych prac przez Jej Magnificencję Maríę Vicentę Mestre, Rektor Uniwersytetu w Walencji.

Spotkanie w Walencji stanowiło naturalną kontynuację prac rozpoczętych w czerwcu 2019 r., po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania z Komisji Europejskiej. Cotygodniowe spotkania na Skype członków konsorcjum umożliwiają regularną pracę nad projektem i harmonizują proces jego implementacji w Uniwersytecie Opolskim oraz uczelniach partnerskich.

Studenci oraz pracownicy naszej uczelni staną się już niebawem beneficjentami działań projektowych, m.in. poprzez udział w multidyscyplinarnych laboratoriach badawczych, wielopłaszczyznowych mobilnościach międzynarodowych, a także poprzez nawiązanie kontaktów z zewnętrznymi partnerami uczelni zrzeszonych w konsorcjum, co przyczyni się do wartościowego i bardzo ważnego aktualnie transferu wiedzy nauka-praktyka.

Tekst: Karolina Młotek

Na zdjęciu: dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, dr Barbara Curyło, prorektor UO dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, Karolina Młotek.


 

1
.