Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej

Ta ciekawa konferencja odbędzie się 25 marca 2020 r. w Muzeum UO w Collegium Maius UO. Jest organizowana w związku z piątą repliką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, pod nazwą „Sputnik nad Opolem” w dniach 24-28 marca 2020 r.

Podczas obrad uczestnicy pragną bliżej przyjrzeć się nie tylko dziełom filmowym i twórcom rosyjskiej kinematografii, jak miało to miejsce w pierwszych trzech edycjach konferencji, ale też rozszerzyć spectrum tematyki referatów do szeroko pojętej sztuki, żeby określić jej specyfikę oraz aktualną sytuację, lepiej zrozumieć rosyjską kulturę i współczesną Rosję.

Organizatorzy - Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Odział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Opolskie Lamy - zachęcają do podzielenia się swoimi badaniami w zakresie filmu, muzyki, teatru, literatury oraz sztuk plastycznych.

Konferencja Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej ma na celu popularyzację wiedzy o sztuce rosyjskiej, jak również stworzenie forum do szerszej dyskusji.

Proponowane zagadnienia:

Obraz rzeczywistości rosyjskiej (człowiek wobec świata, realia społeczne, życie codzienne, wizja i stosunek do historii i kultury).

Zagadkowa dusza rosyjska – kwestie mentalności w dziełach kultury.

Analiza dorobku współczesnych twórców sztuki w Rosji.

Prądy we współczesnej sztuce rosyjskiej.

Dialog z tradycją oraz nowe zjawiska w kulturze.

Percepcja sztuki rosyjskiej w świecie.

Sztuka rosyjska a inne dziedziny nauki.

Na abstrakty referatów od 150 do 300 słów oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe organizatorzy czekają do 1 marca 2020 r. Prosimy o nadsyłanie plików na adres e–mail: knkr.uo@gmail.com z dopiskiem: KONFERENCJA. Plik prosimy zatytułować nazwiskiem autora oraz tytułem referatu.

Link do wydarzenia - tutaj

Formularz zgłoszeniowy - tutaj

1
.