Bardzo dobre wyniki absolwentów WPiA na aplikacje prawnicze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Bardzo dobre wyniki absolwentów WPiA na aplikacje prawnicze

24 lutego 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości  na konferencji z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju przedstawiło wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Spotkanie dotyczyło wyników egzaminów wstępnych na aplikacje:

·       adwokacką,

·       radcowską,

·       notarialną,

·       komorniczą,

oraz naboru na aplikacje:

·       sędziowską,

·       prokuratorską.

Średnia zdawalność na aplikacje prawnicze w całym kraju dla rocznika 2019 wyniosła 64,4 proc., zaś średnia zdawalność absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dla tego rocznika wyniosła 66,2 proc.! Oznacza to, że absolwenci naszej uczelni uplasowali się na 8. miejscu w kraju w zestawieniu 41 badanych uczelni, wyprzedzając w rankingu m.in. absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.

W zestawieniu uczelni z liczbą absolwentów od 20 do 90 osób Uniwersytet Opolski zajął 1. miejsce w kraju, przed WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie czy Uniwersytetem Rzeszowskim.

Absolwentom WPiA UO serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych w trakcie odbywania aplikacji prawniczych!

 

 

 

.