Przygotowania do projektu „Pasteur le Jeune”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Przygotowania do projektu „Pasteur le Jeune”

Profesor Daniel Raichvarg z Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon był gościem Interdyscyplinarnego laboratorium przestrzeni społecznych i projektów artystycznych Uniwersytetu Opolskiego w dniach 25 i 26 lutego 2020 roku.

Profesor Raichvarg zajmuje się komunikacją nauki. Wraz z Instytutem Ludwika Pasteura francuskiej Akademii Nauk przygotowuje projekt uświetniający 200. rocznicę urodzin francuskiego mikrobiologa i chemika w 2022 roku w Arbois i Dole w Jurze, we Francji. Robocza nazwa projektu brzmi „Młody Pasteur” (fr. Pasteur le Jeune) i koncentruje się na wątkach związanych z początkami kariery naukowej badacza pochodzącego z prowincji, z domu klasy średniej.

Ze względu na współpracę pomiędzy regionami Burgundii i Opolszczyzną, a przede wszystkim dzięki partnerstwu UB i UO, studenci Uniwersytetu Opolskiego wezmą udział w projekcie interdyscyplinarnym w formie teatru naukowego.

Działania rozpoczną lokalne inicjatywy związane z popularyzacją nauki i zaangażowaniem społecznym badaczy, a zakończą wspólne przeglądy wypracowanych spektakli w Jurze i Burgundii w październiku 2022 roku. W projekt zaangażowane jest Muzeum Nauki w Hong-Kongu oraz inna partnerska uczelnia UO - Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji.

Część działań w tym przedsięwzięciu będzie realizowana w ramach konsorcjum ForThem - projektu Uniwersytetów Europejskich Erasmus+. Profesor Raichvarg będzie gościem podczas kwietniowego tygodnia międzynarodowego na UO i wygłosi wykład o społecznej odpowiedzialności naukowców na konferencji „Prospering in Academia” dla studentów konsorcjum.

W spotkaniu zorganizowanym 26 lutego br. udział wzięli przedstawiciele Wydziału Chemii, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego i Wydziału Sztuki, a także przedstawiciele ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Profesor Raichvarg przywiózł na spotkanie butelkę wina z winnicy Ludwika Pasteura (kupaż lokalnych odmian, rocznik 1986), z limitowanej serii, którą francuska Akademia Nauk prezentuje przyjaciołom. Arbois de Pasteur można oglądać w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Tekst. Michał Wanke

2
2
3
.