Zmarł prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 stycznia 2015 roku zmarł w wieku 81 lat

prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz

były Kierownik Katedry Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych Uniwersytetu Opolskiego, wieloletni pracownik naukowy, kierownik zakładu w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie gleboznawstwa i rekultywacji terenów poprzemysłowych. Członek Rad Naukowych:  Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN, Członek Sekcji Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Ochrony Środowiska Zespołu Nauk Technicznych, Komisji Badań Podstawowych KBN, Członek Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Oddziału PAN w Katowicach, Członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, Członek Komisji Rolnictwa O/PAN, Członek Komitetu Założycielskiego Instytutu Formowania Krajobrazu na Terenach Górniczych przy Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Brandenburgii (RFN), Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Zagraniczny Członek Korespondent Niemieckiego Towarzystwa Gleboznawczego (Deutschen Boden-kundlichen Gesellschaft). Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Instytutu Gleboznawstwa  Uniwersytetu w Bonn, Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Getyndze  oraz profesor wizytujący w Instytucie Ekologii Lądowej ETH w Zurich’u oraz w Katedrze Gleb i Rekultywacji Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagród Sekretarza Naukowego PAN za pracę zespołową pt. Rekultywacja leśna zwałowisk górniczych, za pracę zespołową pt. Rekultywacja zwałowisk kopalni węgla brunatnego “Konin”, indywidualna za pracę habilitacyjną pt. Chemiczne przemiany utworów karbońskich w aspekcie biologicznej rekultywacji i zagospodarowania centralnych zwałowisk. Był prekursorem zastosowania badań magnetycznych w ocenie jakości gleb. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych międzynarodowych i krajowych, autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00

Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zabrzu Rokitnicy przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14.

.