"Co sondaż?” O indeksach – badanie opinii studentów

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: "Co sondaż?” O indeksach – badanie opinii studentów

Uniwersytet zmienia sposób funkcjonowania indeksów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Studenckiego. Zarząd Samorządu chce podjąć decyzję opartą na głosie studentów, więc poprosił socjologów o przeprowadzenie sondażu, w którym studenci mają możliwość wyrazić swoją opinię na temat dalszego funkcjonowania indeksów w Uniwersytecie Opolskim. Rozważane są trzy scenariusze:

  • Pozostawienie indeksów. Wykładowcy wpisują oceny do USOS i potwierdzają je wpisem do indeksu. Obie formy są wiążące.
  • Wycofanie indeksów. Wykładowcy wpisują oceny do USOS. Indeksy zostają wycofane.
  • Symboliczne pozostawienie indeksów. Wykładowcy wpisują oceny do USOS i to one są wiążąca, ale rozpoczynając studia studenci decydują czy chcą korzystać z indeksu i zdobywają wpisy na pamiątkę zaliczenia. Dziekanat po wydaniu indeksu na początku studiów, nie rozlicza studentów z wpisów.

Od poniedziałku, 19. stycznia 2015 r. do środy, 28. stycznia 2015 r. zbierane będą głosy studentów w sprawie dalszego funkcjonowania indeksów.

Weź udział w wydarzeniu na FB i zaproś znajomych studentów do udziału w badaniu!

By wziąć udział w sondażu trzeba odebrać zaproszenie wysłane na adres poczty studenckiej. Można ją odebrać pod adresem poczta.uni.opole.pl logując się przy pomocy nazwy studenckiego konta (nr-indeksu@student.uni.opole.pl) i przypisanego do niego hasła – tych samych danych, których używa się by zalogować do USOSweb.

Udział w sondażu jest całkowicie anonimowy, a więcej informacji można znaleźć na stronie Socjolabu.

Prosimy odebrać zaproszenie do badania w poczcie studenckiej i oddać swój głos!


Badanie realizuje Socjolab, zespół studentów socjologii – osobą do kontaktu jest Kamil Bonk (kamil.bonk@student.uni.opole.pl) z 2 SUM socjologii, a opiekunem akademickim Michał Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl) z Instytutu Socjologii UO.   

.