Kolejna umowa o współpracy podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kolejna umowa o współpracy podpisana

W dniu 22 stycznia 2015 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy brytyjską firmą Kolab Digital, którą reprezentowała Marta Kuśnierz - absolwentka politologii naszej uczelni a Uniwersytetem Opolskim, który reprezentował Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marek Masnyk.
Firma to agencja multimedialna i marketingu internetowego, jej siedziba mieści się w Londynie. Umowa umożliwia odbycie płatnych praktyk studenckich, płatnych staży, firma deklaruje także zatrudnienie studentów i absolwentów uczelni. Koordynatorem współpracy jest Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.

.