Dział spraw pracowniczych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dział spraw pracowniczych Adres: Collegium Minus , 45-040 Opole, Pl.Kopernika 11a 

Kierownik: mgr Bożena Pytel-Mielnik, telefon: 077 5416075
Z-ca kierownika: mgr Ewa Gierejkiewicz, telefon: 077 5416011 wew. 211

Pracownicy prowadzący sprawy nauczycieli akademickich :
  • mgr Ewa Gierejkiewicz
  • mgr Agnieszka Piestrak
  • mgr Izabella Kolorus
  • pok.nr 4, telefon 0775415976 
Pracownicy prowadzący sprawy pracowników administracji: 
  • mgr Jadwiga Kliza 
  • mgr Beata Borek
  • pok.nr 6, telefon 0775415974 
Pracownicy zajmujący się sprawami socjalnymi:
  • mgr Anna Górecka-Juszczak (socjalny@uni.opole.pl)
  • pok. nr 6, telefon 0775415979
.